HUMANITARIAN RESEARCHES

Journal of fundamental and applied researches

2012: 4

.
Alefirenko N.F.
-
7-14
Bragin M.A., Zolotykh E.A.
14-21
Valjajbob A.V.
-
21-26
Glazkova A.V.
. Les fourmis
26-32
Yemelyanov N.A.
(Wenglish)
32-39
Erantseva M.A.
39-45
Zavyalova V.L.
45-53
Zagraevskya T.B.
53-58
Ilyukhina M.S.
58-63
Kunygina O.V.
:
63-68
Nevokshanova A.A.
68-74
Savelyeva U.A.
( )
74-79
Tenis A.O.
79-86
Tkacheva S.I.
86-90
Hadzhayeva N.H.
- ( .. )
90-94
Glotova E.Y.
Elizabeth Gaskell and the political me of her personality (exploring Elizabeth Gaskell as a political fiction writer)
94-101
Ilieva F.M.
101-106
Hayrova R.R.
106-110

Bajbatyrova N.M.
- .
110-116
Zhatkin D.N., Holodkova J.V.
The Dream of Eugene Aram, the Murderer .. , .. .. ] ( )
116-125
Kochesokova Z.M.
:
125-130
Kuznetsova E.V.
C-
130-138
Magomedova M.I.
..
138-142
Spesivtseva L.V.
- .
142-149
Tkacheva T.A.
-
149-157

. .
Akmambetova M.E., Strelkova D.V.
157-162
Kasyanov O.N., Rykova B.V.
162-168
Palatkin G.V., Potapova I.A.
168-174
Pomogaev P.P.
- -
174-178
Prokhorov T.N., Plakhova N.G., Vedenkina M.V.
: -
178-185
Sanin S.A., Sanina M.K.
185-190
Yadykina L.M.
:
190-195

.
Azhmuratova N.R.
195-202
Pakholkin D.A.
202-208
Kharitonov A.N.
-
208-213
Shigontseva E.V.
:-
213-221

Karabushchenko N.B.
: ,
221-228

-
Vasilyev D.V.
?( )
228-237
Zubova O.G., Lebedeva I.V.
237-244
Karabushchenko P.L.
244-251
Lebedeva I.V.
251-258

Romanov A.P.
258-263
Topchiev M.S.
: -
263-270
Mantserova O.V.
( )
270-274
Dryagalov V.S., Topchiev M.S.
( )
274-281